Thứ 2, ngày 24/9/2018 -  
 08:27:41 AM
cov coa
GIỮ GÌN VÀ BẢO VỆ CÁC DI TÍCH VĂN HÓA, LỊCH SỬ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VÀ DU KHÁCH!                                                                  MỖI NGƯỜI DÂN TRẦN VĂN THỜI LÀ MỘT HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH!

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBHĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thứ tư - 12/05/2021 14:50
 

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Trần Văn Thời, nhiệm kỳ 2021 – 2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Trần Văn Thời nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 12 đơn vị bầu cử.

niem yet DS dai bieu

 

* Đơn vị bầu cử số 01: Thị trấn Sông Đốc.

1. Nguyễn Kiều Diễm, Chuyên viên Phòng Nội huyện Trần Văn Thời.

2. Bùi Tự Đắc, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Sông Đốc.

3. Nguyễn Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc.

4. Phan Tuyết Mãi, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc

5. Văn Hoài Nhân, Bí thư Chi đoàn khóm 10, thị trấn Sông Đốc.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 02: Gồm thị trấn Trần Văn Thời và xã Khánh Lộc.

1. Trần Tấn Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2. Phan Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Lộc.

3. Võ Trung Hậu, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường UBND thị trấn Trần Văn Thời

4. Trịnh Việt Khái, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trần Văn Thời

5. Đỗ Thị Mai, nhân viên kế toán Trường Tiểu học 1 xã Khánh Lộc

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 03: Xã Lợi An.

1. Võ Văn Dễ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lợi An

2. Mai Văn Đình, công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Lợi An.

3. Nguyễn Ngọc Hướng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

4. Dương Văn Me, Huyện ủy viên,Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

5. Lê Thị Diễm My, công chức Phòng Tư pháp huyện Trần Văn Thời

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 04: Xã Phong Điền

1. Phạm Ga Băng, Phó Bí thư Xã đoàn xã Phong Điền

2. Nguyễn Hữu Du (Đại đức Thích Nhuận Trí), Tu sĩ Niệm Phật đường Phước Điền

3. Đỗ Thị Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

4. Dương Văn Đen, Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

5. Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Điền.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 05: Xã Phong Lạc.

1. Sơn Thị Ngọc Phương, Công chức Địa chính – Nông nghiệp- Xây dựng – Môi trường xã Phong Lạc

2. Nguyễn Chí Tâm, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

3. Trần Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

4. Nguyễn Hữu Thính, viên chức Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.

5. Nguyễn Thị Bích Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Lạc.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 06: Xã Khánh Bình Tây

1. Trần Thu Hiền, công chức Văn hóa – Xã hội xã Khánh Bình Tây

2. Tạ Minh Kha, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Tâm, xã Khánh Bình Tây

3. Lê Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời

4. Lê Cẩm Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây.

5. Nguyễn Thùy Trang, Chuyên viên Văn thư – Tổng hợp Hội Cựu Chiến binh huyện Trần Văn Thời.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 07: Xã Khánh Bình Tây Bắc.

1. Trần Mỹ Á, Viên chức Trường Mẫu giáo 19/5 huyện Trần Văn Thời.

2. Trần Hùng Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

3. Huỳnh Thanh Đến, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

4. Dương Hồng Nhung, Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Khánh Bình Tây Bắc.

5. Nguyễn Việt Triều, Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Bình Tây Bắc.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 08: Xã Khánh Hưng

1. Hồ Thiên Chúa, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời

2. Nguyễn Lam Điền, Y sĩ, Trạm Y tế xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời

3. Huỳnh Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời.

4. Nguyễn Kiều Trang, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời.

5. Duy Quốc Tuấn, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 09: Xã Trần Hợi

1. Trần Văn Hiền, Trưởng ấp 10C, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

2. Nguyễn Thị Loan, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động huyện Trần Văn Thời

3. Phạm Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trần Hợi.

4. Phạm Thanh Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trần Hợi.

5. Nguyễn Hoàng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Thời.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 10: Xã Khánh Bình

1. Trịnh Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Thời.

2. Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch UBMTTQVN xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

3. Nguyễn Thị Loan, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện

4. Trần Quốc Phong, công chức Tài chính – Kế toán UBND xã Khánh Bình.

5. Võ Kiều Tiên, người hoạt động không chuyên trách ở xã quản lý nhà văn hóa UBND xã Khánh Bình.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 11: Xã Khánh Bình Đông.

1. Nguyễn Bích Liễu, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời.

2. Trần Thị Nở, công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Khánh Bình Đông

3. Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

4. Thạch Văn Tấn, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Trần Văn Thời.

5. Võ Quốc Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 05 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là 03 người.

* Đơn vị bầu cử số 12: Xã Khánh Hải

1. Phạm Khánh Duy, cán bộ Trạm Truyền thanh xã Khánh Hải

2. Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Trần Văn Thời.

3. Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch HĐND xã Khánh Hải

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 03 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là 02 người.

Tác giả bài viết: Hoàng Cận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

IMG 1835(2)
Thư viện video
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay77
  • Tháng hiện tại2,571
  • Tổng lượt truy cập125,636

Liên hệ SĐT: 02903896530

Email:vhtttvt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây