Thứ 2, ngày 24/9/2018 -  
 08:27:41 AM
cov coa
GIỮ GÌN VÀ BẢO VỆ CÁC DI TÍCH VĂN HÓA, LỊCH SỬ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VÀ DU KHÁCH!                                                                  MỖI NGƯỜI DÂN TRẦN VĂN THỜI LÀ MỘT HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH!

TRẦN VĂN THỜI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Thứ tư - 13/04/2022 10:29
 

Huyện Trần Văn Thời cách trung tâm tỉnh Cà Mau 30km về hướng Tây – Bắc, diện tích tự nhiên 70.023km2. Đơn vị hành chính của huyện gồm 11 xã và 02 thị trấn, kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, 13/13 đơn vị hành chính có đường ô tô đến trung tâm, các trục đường liên ấp, liên xã cơ bản đã hoàn thiện, đảm bảo sự lưu thông cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trần Văn Thời là một trong những huyện có tiềm năng du lịch của Cà Mau, với Hòn Đá Bạc, Vườn Quốc gia U Minh hạ, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, Đầm Thị Tường, khu lưu niệm nghệ nhân dân gian Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi), cùng với các làng nghề truyền thống, trở thành điểm đến hấp hẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã và đang quan tâm đến sự phát triển du lịch, thể hiện qua những chủ trương, chính sách về du lịch. Là một huyện có tiềm năng du lịch lớn, song doanh thu từ các hoạt động du lịch của huyện Trần Văn Thời vẫn còn thấp so với thế mạnh hiện có. Do đó, công tác phát triển du lịch trong thời gian tới cần phải được các cơ quan, ban ngành huyện chú trọng nhiều hơn, để biến những tiềm năng thành thế mạnh mang lại cơ hội phát triển cho huyện Trần Văn Thời nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung.

* Thực trạng về công tác phát triển du lịch huyện Trần Văn Thời

Trong công tác phát triển du lịch của huyện Trần Văn Thời luôn xác định phát triển du lịch phải nhanh nhưng không vội vã, phải vững chắc, phát huy được nội lực và sức mạnh tổng hợp của các ngành, các thành phần kinh tế, cũng như tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành du lịch, phát huy các tiềm năng, lợi thế của huyện. Công tác phát triển du lịch phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh, giữ gìn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống. Huyện Trần Văn Thời xác định xây dựng và phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có vị trí quan trọng và góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện cũng như của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác phát triển du lịch, trong những năm qua Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trần Văn Thời đã ban hành nhiều kế hoạch liên quan nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả lợi thế địa lý, tiềm năng kinh tế du lịch của huyện để hình thành nên những thế mạnh du lịch có tính đặc thù của địa phương. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng những khu vực trọng điểm về du lịch, đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho công tác sửa chữa, mở rộng các trục đường nối đến các khu du lịch trọng điểm của huyện. Ngoài ra, huyện còn đầu tư trùng tu lại các khu di tích lịch sử, củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống nhằm tạo sự liên kết giữa du lịch với tìm hiểu lịch sử và làng nghề truyền thống. Từ đó, tạo tiền đề hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo lợi thế du lịch trong các ngành kinh tế.

Thời gian qua, công tác phát triển du lịch của huyện Trần Văn Thời bước đầu có những kết quả khả quan. Song, bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến chất lượng công tác phát triển du lịch của huyện Trần Văn Thời, đó là:

Thứ nhất, vốn thu hút đầu tư cho du lịch trong những năm qua tuy có tăng nhưng vẫn còn hạn chế, chưa xứng với tiềm lực vốn có của huyện, việc đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng cho du lịch tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Chất lượng các trục đường giao thông đến những khu du lịch trọng điểm của huyện vẫn còn nhiều hạn chế, hệ thống và chất lượng các loại hình lưu trú chưa ổn định, dọc theo các tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch chưa có đủ những điểm dừng chân kèm theo vui chơi giải trí để thu hút du khách. Phát triển du lịch chưa gắn với bảo vệ môi trường.

Thứ ba, chưa có loại hình du lịch homestay, đây là xu hướng, thị hiếu của du khách hiện nay.

Thứ tư, dù khẳng định là một ngành kinh tế mũi nhọn và tiềm năng du lịch của huyện Trần Văn Thời rất lớn nhưng doanh thu từ du lịch còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện. Bên cạnh đó, sự đóng góp của du lịch vào cộng đồng địa phương còn thấp, hiện tại các loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái đang là xu thế. Tuy nhiên, hiện nay cộng đồng địa phương chỉ được hưởng một phần nhỏ lợi ích kinh tế từ việc bán vé, bán các sản phẩm lưu trú, ăn uống, giải quyết việc làm trong vụ nông nhàn, … Về lâu dài ngành du lịch cần nghiên cứu những giải pháp nâng cao lợi ích kinh tế từ du lịch cộng đồng địa phương.

Thứ năm, các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách tại các điểm du lịch vẫn còn nghèo nàn, chất lượng chưa thật sự cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú nhưng chưa được vận dụng tối đa.

Thứ sáu, năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch của huyện vẫn còn nhiều hạn chế. Để công tác du lịch của huyện phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh là cần thiết, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đây là một lợi thế nhưng cũng là một thách thức cho ngành du lịch huyện Trần Văn Thời.

* Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển du lịch của huyện Trần Văn Thời

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phát triển du lịch là cơ sở để du lịch huyện Trần Văn Thời thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại lợi ích cho nhân dân. Để thực hiện được điều này, cần tập trung vào một số nhóm giải pháp sau đây:

Một là, quy hoạch phát triển du lịch phải dựa trên lợi thế nội tại và tận dụng cơ hội đầu tư từ bên ngoài, tập trung đầu tư phát triển những dự án sản phẩm du lịch có tính đặc thù; đẩy mạnh công tác xã hội hóa du lịch, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch nhằm thu hút vốn đầu tư cho du lịch từ những ngành nghề khác.

Hai là, đầu tư sửa chữa, mở rộng những trục đường chính dẫn đến các khu du lịch, xây dựng hệ thống các điểm dừng chân có các hoạt động vui chơi, giải trí để thu hút du khách. Để làm được điều này, cần có sự phối hợp của nhiều ban ngành, trong đó vận động xã hội hóa là một trong những giải pháp cần thiết. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phát triển du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trong khai thác và phát triển du lịch phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và duy trì hệ thống sinh thái vốn có tại các địa điểm du lịch.

Ba là, xây dựng loại hình hoạt động du lịch theo hình thức homestay; thực hiện liên kết 03 nhà: Nhà nước – Nhà dân – Nhà doanh nghiệp du lịch. Trong đó, nhà nước giữ vai trò trung gian liên kết giữa các hộ gia đình cung ứng dịch vụ homestay với các doanh nghiệp du lịch. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các hộ gia đình cần tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng ngoại ngữ, nghiệp vụ du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ du lịch. Xây dựng, sáng tạo các sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính chất mới lạ để thu hút du khách. Tăng cường các hình thức quảng bá hình ảnh du lịch homestay theo hướng chuyên nghiệp.

Bốn là, tăng cường công tác quảng bá và xúc tiến du lịch. Để công tác du lịch huyện Trần Văn Thời phát triển, cần nâng cao nhận thức về ngành kinh tế du lịch trong các cấp, các ngành và nhân dân bằng việc thực hiện nhiều biện pháp, sử dụng nhiều phương tiện để tuyên truyền. Thường xuyên lồng ghép về thông điệp bảo vệ môi trường trong các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm xây dựng và nâng cao hình ảnh du lịch huyện Trần Văn Thời trong tỉnh và cả nước, kể cả khu vực và thế giới, tạo điều kiện thu hút đầu tư và nguồn du khách đến Trần Văn Thời, tạo nguồn thu cao và bền vững từ các hoạt động du lịch.

Năm là, liên kết phát triển du lịch với các địa phương khác. Đây là chiến lược quan trọng, tạo điều kiện xây dựng cơ chế hợp tác phát triển du lịch trên cơ sở xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương theo hướng hạn chế việc phát triển những sản phẩm trùng lắp, dẫn đến tâm lý nhàm chán đối với du khách.

Sáu là, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh du lịch huyện Trần Văn Thời, song song là nâng cao chất lượng các sản phẩm, loại hình du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng lợi thế địa lý và tiềm năng nội tại để nâng cao giá trị cạnh tranh du lịch.

Tóm lại, để du lịch huyện Trần Văn Thời phát triển bền vững, ngang tầm với tiềm năng hiện có, cần sự chỉ đạo kỳ quyết và quyết tâm hành động của Huyện ủy, UBND huyện; sự chung tay của các ban ngành, các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn. Biến chủ trương, kế hoạch, hành động cụ thể, từng bước nâng cao vị thế của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, đưa huyện Trần Văn Thời phát triển ngày càng giàu đẹp, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

IMG 1835(2)
Thư viện video
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay133
  • Tháng hiện tại2,627
  • Tổng lượt truy cập125,692

Liên hệ SĐT: 02903896530

Email:vhtttvt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây